Parkoers

Dit was het parcours van 2017 en 2018. Waarschijnlijk keren we dit jaar weer terug naar het oude, vertrouwde parcours. Zodra de (goed)keuring door de consul is gedaan, zullen we hierover uiteraard berichten.

Parcours 9 april 2017

Inmiddels is de goedkeuring van het nieuwe (oude) parcours door de consul goedgekeurd. Onderstaand de nieuwe weergave.

Ook jaarlijks bezorgen wij een huis-aan-huis brief aan de bewoners aan en binnen het parkoers. DeĀ brief kunt u hierĀ nalezen.

Uiteraard zorgen we voor de nodige oversteekplaatsen voor auto’s en voetgangers. Wel vragen we ieders medewerking en de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen. Het is voor uw veiligheid, maar ook voor de wielrenners.

Geef een reactie