Parkoers

Dit was het parcours van 2017 en 2018. Waarschijnlijk keren we dit jaar weer terug naar het oude, vertrouwde parcours. Zodra de (goed)keuring door de consul is gedaan, zullen we hierover uiteraard berichten.

Parcours 9 april 2017

Wat blijft is de informatieverstrekking aan de bewoners zoals hieronder aangegeven.

Ook jaarlijks bezorgen wij een huis-aan-huis brief aan de bewoners aan en binnen het parkoers. De Brief bewoners 2017 kunt u hier nog even nalezen.

Uiteraard zorgen we voor de nodige oversteekplaatsen voor auto’s en voetgangers. Wel vragen we ieders medewerking en de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen. Het is voor uw veiligheid, maar ook voor de wielrenners.

Laatste nieuws is dat we goedkeuring van de consul hebben voor de ronde en het parcours. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de tekening. Binnenkort volgt meer info.

Geef een reactie